Thomastik

Cello strings

Thomastik Infeld Cello Strings Set 4/4

Thomastik Dominant Cello String Set 4/4 size. Chromesteel wound on perlon core.

Thomastik Dominant Cello String Set 4/4 size. Chromesteel wound on perlon core.

SKU: 147
In Stock
$324.99 $299.95
Add to cart